Terugwinning van moeilijk te recycleren kunststofafval

Terugwinning van moeilijk te recycleren kunststofafval

Volgens de OESO wordt minder dan 10% van het wereldwijd geproduceerde plastic gerecycleerd. Van de 460 miljoen ton plastic die in 2019 wereldwijd werd geproduceerd, werd 353 miljoen ton als afval geproduceerd. Maar slechts 9% van het kunststofafval werd uiteindelijk gerecycleerd, terwijl 19% werd verbrand en bijna 50% op stortplaatsen terechtkwam. De resterende 22% werd gestort op stortplaatsen, verbrand in de open lucht of in het milieu uitgestoten.

 

In België is de situatie minder alarmerend: 49% van het kunststofafval wordt niet gerecycleerd. Dit vertegenwoordigt 168.000 ton plastic afval dat wordt verbrand of gestort. En dan hebben we het alleen nog maar over plastic verpakkingsafval.

 

De kosten voor de verwerking van dit plastic afval in België schommelen tussen 400 en 1.500€/T.

 

Om deze redenen heeft Metabolism, om trouw te blijven aan haar visie van lokale en circulaire terugwinning van stedelijk afval, besloten het moeilijkst te recycleren plastic afval aan te pakken.

 

Wij werken aan een kleinschalige machine om onbruikbaar polymeerafval via pyrolyse om te zetten in zijn bestanddelen, monomeren of equivalenten, waardoor het bruikbaar wordt voor de industrie.

 

Het doel van deze kleine machine is om kleine entiteiten, d.w.z. KMO's en kleine gemeenschappen, in staat te stellen een lokale recyclage-eenheid te installeren om kunststoffen en meer algemeen polymeren (chemisch) om te zetten in hun essentiële bestanddelen. Zo wordt polypropyleen (bijvoorbeeld plastic bekertjes) omgezet in iso-hexaan, en andere koolwaterstofketens van vergelijkbaar gewicht.

 

Dit is een structurele oplossing, die elke entiteit die dat wenst in staat stelt een oplossing op lokale en redelijke schaal te vinden voor het recycleren van kunststofafval.

 

Deze machine vermindert de hoeveelheid plastic afval die moet worden gesorteerd en beheerd, aangezien de bronnen van dit afval een nuttige plaatselijke bestemming krijgen. De gebruikers zullen natuurlijk geneigd zijn dit afval ter plaatse te verwerken, en er de nuttige stof uit te halen.

 

Het vermindert rechtstreeks de behoefte aan storten of verbranden, aangezien polymeerafval dat wordt gestort of verbrand, kan plaatselijk worden gerecycleerd.

 

Het draagt ook in zekere mate bij tot het hergebruik van deze afvalstoffen, aangezien deze koolwaterstoffen, door ze om te zetten in hun essentiële bestanddelen, uiteindelijk door industriële eenheden kunnen worden gebruikt om nieuwe polymeren te maken. De totale hoeveelheid geproduceerd afval zal afnemen omdat aan de bron van de productie een nieuwe bestemming voor het afval zal worden gevonden. Een vleesschaal kan bijvoorbeeld rechtstreeks in deze machine en zal voor de gebruikers geen afvalproduct zijn.